يکشنبه ١٠ مرداد ١٤٠٠ فارسي|English
 

صفحه اصلی|ايران|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
ورود به ماه ضیافت الله مبارک
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   


ضرب‌المثل‌ها و پندهاي ادبي و حكيمانه
بررسي اجمالي‌ اين ضرب‌المثل‌ها نشان مي‌دهد كه ادبيات، باورها و گفتارهاي اقوامي‌‌كه در طول تاريخ‌ اين كشور را اشغال كرده و مستعمره خود قراردادند، بر افكار و گفتار‌ اين مردم اثرات عميقي گذاشته‌اند.
برخي ضرب‌المثل‌ها ريشه چيني دارند كه نشان گر ارتباط هزاران ساله با اين قوم است. برخي ريشه اسپانيايي دارند و گفتني است كه‌ اين ضرب‌المثل‌هايي كه از اسپانيا آمده مشابهت‌هاي فراواني با ضرب‌المثل‌هاي‌ايران زمين دارند و بعضاً در گفتار شاعران بزرگي چون عمر خيام و سعدي ديده مي‌شود، به ويژه برخي از آن‌ها منعكس‌كننده‌ي بخشي از گفتار خيام است كه حال را مي‌نگرد و‌ اينده را به كنار مي‌‌گذارد و تشابهات آن با پندهاي شيخ اجل سعدي شيرازي در‌ اين است كه برخي از ضرب‌المثل‌ها حاكي از فوايد خاموشي و كم گويي دارد و مي‌توان چنين استنباط نمود كه بسياري از آن‌ها با ادبيات اسپانيايي مخلوط گرديده و در آن دوره از‌ايران به فيليپين آورده شده است.
برخي از ضرب‌المثل‌ها نيز ريشه در‌ايات انجيل دارد و از آدمي‌‌مي‌‌خواهد كه به دنبال پاك كردن گناهان باشد و ‌آخرت رامد نظر قرار دهد. در ضرب‌المثل‌هاي ديگر نيز بيان تمايلات خاص صلح طلبي و انعكاس روحيه‌ي دوري از جنجال در فيليپيني‌هاست. در ذيل نمونه‌هاي مختلف‌ اين گونه ضرب‌المثل‌ها و پندها از انگليسي به فارسي آورده مي‌شود تا گوشه‌هاي غريبي از افكار مردم‌ اين سرزمين براي خوانندگان روشن شود.
• هميشه سقوط بزرگ با لغزشي كوچك آغاز مي‌شود.
• آدم كور از ارواح نمي‌‌ترسد.
• دست شكسته هنوز مي‌تواند كار كند، اما قلب شكسته نمي‌تواند.
• گربه براي موش شير است.
• براي بچه زشتي مادرش مهم نيست و براي سگ فقر صاحبش.
• صورتي كه خنده ندارد صورت خوبي نيست.
• پرتقال تقسيم شده مزه دارد.
• آدمي‌‌كه داره غرق مي‌شه، بارون براش هيچه
• انگشتي كه نم ندارد ، نمك به آن نمي‌‌چسبد.
• دوستي كه در وقت نياز كنار توست ، دوست واقعيه.
• آن كسي كه با همه دم از دوستي مي‌زند، با هيچ كس دوست نيست.
• آغاز خوب ، پايان خوبي دارد.
• يك شام خوب هم در بذله گويي را باز مي‌كند و هم قلب را نرم مي‌كند.
• طبلي كه صدايش خوبه نياز نيست محكم رويش بكوبي.
• يك مثال خوب زدن ، بهترين موعظه است.
• شوهر خوب ، زن خوبي درست مي‌كند.
• سفر هزار مايلي با قدم اول شروع مي‌شه.
• قلب مهربون، فواره شادي هاست.
• جواني و تنبلي ، عمري نكبت توشه.
• يك ذره كنار اومدن بهتر از يك دعواي سفت و سخته.
• كسي كه قلب روشني داره، عمرش طولانيه
• يك كمي‌‌دونستن خطرناكه
• كتري هر چه كوچكتر باشد ، آسون تر جوش مي‌ياد.
• آدمي‌‌كه دين ندارد ، مثل اسبي است كه افسار ندارد.
• آدم ترشرو به درد مغازه داري نمي‌خوره.
• هندونه فروش هيچ وقت داد نمي‌‌زنه هندونه من تلخه.
• يك مايل با دوستت راه بري مثل‌ اين كه چند صد قدم بيشتر نرفتي.
• زبون لال بهتر از زبون دروغ گوست.
• كفش نو ، پا را نيشگون مي‌گيرد.
• هر يك پزويي كه پس‌انداز كني، مثل‌ اينه كه پزو به دست آوردي
• از يك رشته الياف نخ درست نمي‌شه، از يك درخت جنگل درست نمي‌شه.
• يك سوراخ كوچك ، يك كشتي بزرگ را غرق مي‌كند.
• يك زنبور عاقل از گلي كه افتاده مزه مزه نمي‌كند.
• سرو صداي عمل از حرف بالاتره
• نصيحت بعد از سفر، مثل داروي پس از مرگه
• بعد از هر شبي يك صبحي است.
• همه رنگ‌ها در تاريكي يك رنگه.
• طبيعت همه انسان‌ها ، يافتن دانستني هاست.
• همه چيز تغيير مي‌كند ، اما هيچ چيزي نابود نمي‌شه.
• اگر بارون هم ببارد، باز ظرف آب را بيرون نريزيد.
• كيسه خالي نمي‌تونه راست بايسته.
• حرف يك آدم درست كار سند است.
• هركاري با بقيه مي‌كني ، همان كار را با خودت بكن.
• رختخواب را خودت‌انداختي ، خودت بايد توش بخوابي
• همان طوري كه زنگ آهن را مي‌‌خوره، حسادت هم آدم را مي‌خوره.
• وقتي به دنيا مي‌آييم ، هيچي با خودمان نمي‌آوريم، وقتي از دنيا مي‌رويم هيچي با خودمان نمي‌بريم.
• بهانه بد، بدتر از نياوردنش است.
• منفعت بد، ضرر واقعيه
• تا اجاق داغه ، كيك را بپز
• تنها بودن ، بهتر از با آدم بد بودنه.
• همسايه‌هاي خوب از خويشاوندان دور بهترند.
• دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است.
• ثروتمند زندگي كردن بهتر از ثروتمند مردنه.
• از خشم آدم صبور بترس
• خودت را همان جوري متهم كن كه ديگران را متهم مي‌كني (براي ديگران بهانه‌هايي بيار كه براي خودت مي‌آوري).
• آدم موفق اونه كه كلمات خدا را بشنوه و آن‌ها را حفظ كند.
• آدم موفق اونه كه زن پرهيزكاري داشته باشد، آنوقت تعداد روزهاي زندگيش دو برابره.
• اگر به دنبال خوبي بروي ، خوبي را ياد مي‌گيري.
• تا هوا خوبه، راه آب‌ها را تميز كن
• خودبيني ، هديه خداوند به آدم‌هاي كوچكه.
• غروب كه شد، زنت را اذيت نكن، چون شب بايد تنها بخوابي.
• شكست را اگر بتواني هضمش كني تلخ نيست.
• چاهي كه داره به تو آب مي‌دهد، توش آشغال نريز.
• بار سنگين روي قايق كوچك نگذار.
• قبل از‌ اين كه بال داشته باشي ، پرواز نكن.
• طشت قطره قطره پر مي‌شه.
• هر معامله‌اي ، راه خودش را دارد.
• زود خوابيدن، زود بلند شدن ، آدم را هم ثروتمند مي‌كند ، هم سالم و هم هوشيار
• تخم مرغ‌ها نبايد با سنگ‌ها در بيافتند.
• از زمان حال طوري لذت ببر كه‌ آينده خودت را خراب نكني.
• حتي آدم مقدس هم در مقابل سينه‌هاي عريان وسوسه مي‌شه.
• حتي آدم سياه هم خون قرمز دارد.
• حتي شير هم بايد در مقابل مگس‌ها از خود دفاع كند.
• هيچ يك از ده انگشت دست يك‌اندازه نيست.
• حتي آدم بد هم نقاط مثبتي دارد.
• هر سگي در خونه خودش شيره.
• هر خوشي يك درد هم دارد.
• وقتي از چشم دور باشي از قلب هم دوري.
• هم قطاراني كه زبان نداشته باشند ، چشم وگوش تيزي دارند.
• ماهي و ميهمان سه روز كه گذشت بو مي‌گيرند.
• براي هر فردي كه از بهشت زاييده مي‌شه، زمين يك قبر آماده مي‌كنه.
• از خوشبختي به بدبختي فاصله خيلي كوتاهه، از بدبختي به خوشبختي خيلي طولانيه.
• درخت هر چه پربارتره سرش پايين تره
• به همه گوش بده اما به همه صدات را نرسان.
• خدا به هر پرنده‌اي دانه داده، اما هيچ گاه‌ اين دانه توي لونه نمي‌افته.
• خدا به ما آجيل داده اما دهآن‌هاش را باز نكرده.
• براي نصيحت سراغ دوستان برو ، براي دلسوزي سراغ زن‌ها برو،‌ براي بذل و بخشش سراغ غريبه ها، اما نزد قوم و خويشان براي هيچي نرو.
• غم و غصه وقتي تقسيم بشه سبك تره
• آن كسي پيروزه كه تحملش بيشتره
• فقير كسي است كه خرجش از دخلش بيشتر باشد.
• كسي كه به دنبال شكار دو قورباغه باشد، هيچكدام را شكارنمي‌كند.
• كسي كه به من چيزي مي‌‌بخشد، به من ياد مي‌‌ده منهم ببخشم.
• كسي كه خيلي [دوست] داشته باشد، هيچ [دوستي] ندارد.
• كسي كه دوتا رئيس دارد بايد به يكي بچسبد.
• كسي كه به راحتي قول نده، سر قولش مي‌‌ماند.
• كسي كه ثروتش را از دست مي‌دهد خيلي مي‌‌بازد، اما كسي كه جرأتش را از دست مي‌دهد، همه را مي‌‌بازد.
• كسي كه به خاطر مال كسي با او ازدواج مي‌كند، آزادي اش را از دست مي‌‌ده.
• كسي كه بخواهد نويسنده باشد، اول بايد محصل بشه.
• گرسنگي با غذا معالجه مي‌‌شه، ناداني با مطالعه.
• اگر پول كمي‌‌بيرون نره، پول زيادي داخل خانه نمي‌آيد.
• اگر درخت كوچكي در سايه درخت بزرگي برويد، كامياب نمي‌شود.
• اگر هيچكس پارو نزنه، قايق همانجا مي‌‌ماند.
• اگر سود بالا باشد، ريسك هم بالاست.
• آبي كه خيلي زلاله ماهي توش نيست و آدمي‌‌كه خيلي محتاطه به دانايي نمي‌رسد.
• اگر رئيسي، گاهي خودت را به كوري بزن، اگر برده‌اي گاهي خودت را به كري بزن .
• تا از كوه بلندي بالا نري نمي‌‌توني دشت را خوب ببيني.
• تا پوست آجيل را نشكني ، مغزش رانمي‌‌توني بخوري.
• اگر از والدين خود تا وقتي زنده هستند، حمايت نكني ، فداكاري براي آن‌ها بعد از مرگشان بي فايده است.
• اگر به خدمتكار ، حقوقش را نپردازي ، خودش به خودش حقوق مي‌پردازد.
• اگر علف بكاري ، برنج درو نمي‌‌كني
• اگر به كسي ظن داري استخدامش مكن.
• اگر قدم بلندي برداشتي، جايش فضاي بزرگي مي‌‌ماند.
• اگر مي‌‌خواهي فرد ديگري راز تو را نگاه دارد، رازت را برملا نكن.
• اگر مي‌‌خواهي در باره‌ي فكر كسي بداني ، به كلمات او گوش كن.
• در زندگي از دادگاه حقوقي بترس، در مرگ از جهنم.
• پاهاي خود را به‌اندازه پتو (گليم) خودت دراز كن.
• عشق شديد، تنفر شديد هم به بار مي‌‌آورد.
• به جاي‌ اينكه تاريكي را لعنت كني ، شمع روشن كن.
• پيدا كردن دوست مشكله اما از دست دادنش آسونه.
• بستن يك رودخانه آسان تر از بستن دهان يك فرد است.
• هر رازي را سه نفر بدانند، ديگر راز نيست.
• مردم به درخت پر ميوه سنگ مياندازند.
• پرنده زيبا به قفس مي‌‌افته.
• ذهنه كه بدن را غني مي‌كند.
• بگذار گناهان تو قبل از تو بميرند.
• بگذار ديگري تعريف تو را بكند، نه خودت.
• دروغگويان ، اگر راست هم بگويند كسي باور نمي‌كند.
• قبل از‌ اينكه آدم بفهمد زندگي چيه، نصفش گذشته.
• زندگي مثل پيازه، شما هر بار يك لايه‌اش را بر مي‌داريد و گاهي هم شما را به گريه مياندازد.
• ستون‌هاي سبك نمي‌توانند بارهاي سنگين را تحمل كنند.
• وقتي قدم به خارج مي‌گذاري ، هوا را نگاه كن ، وقتي قدم به داخل انساني مي‌گذاري صورتش رانگاه كن.
• رعد و برق پر سر و صدا باران كمي‌دارد.
• وقت گم شده ، قابل پيدا كردن نيست.
• تا آفتاب هست ، علف را انبار كن.
• آدم هميشه خوش شانس نيست و گل براي هميشه نمي‌‌مونه.
• شيوه رفتار ، انسان را مي‌سازد.
• دست‌هاي زياد با هم، كار را سبك مي‌كنند.
• چه تصميمات و آرزوهايي كه در قبرها نهفته است.
• آدم‌ها هميشه اشتباه مي‌كنند، اسب‌ها هميشه ليز مي‌‌خورند.
• آدمي‌‌كه از صبح تا شام همه اش عجله دارد، عمرش طولاني نيست.
• مردان خانه‌ها را مي‌سازند، زنان داخل خانه‌ها را.
• پول خدمتكار خوبيه، اما آقاي بديه.
• حرف زياد دردسر مي‌آره، غذاي زياد هضم نمي‌شه.
• نياز ما در اختراعه
• هيچ گاه از پشت به اسبي نزديك نشويد.
• بيش از توانايي خود قول ندهيد.
• جاروهاي نو ، خوب جارو مي‌كنند.
• هيچ گلي براي 10 روز صورتي نمي‌‌مونه
• كسي چيزي را كه نداره نمي‌‌بازه
• در راه خطا هر چقدر هم كه پيش رفته‌اي برگرد.
• شخص تا كاري را انجام نداده بلد نمي‌شه.
• هر سئوالي را نبايد جواب داد.
• يك سگ آنچه كه مي‌بيند واق ميزند، صدها سگ روي واق او واق مي‌زنند.
• يك چلچله تابستان نمي‌آره.
• فقط آن كسي كه كفش به پا مي‌كند مي‌داند كه كفش كجاي پا را مي‌‌زند.
• خوش بيني بيش از حد غم مي‌آره.
• بردباري (صبر) تلخه، اما ميوه اش شيرينه.
• صبر كليد شاديه، عجله كليد غمه.
• يك نيشگون به خودت بگير آن وقت مي‌فهمي‌‌كه ديگران چه احساسي مي‌كنند.
• بچه‌ها را ستايش كنيد ، آن‌ها همچون غنچه‌اند
• به آنچه وعظ مي‌‌كني ، عمل كن.
• غرور به نابودي و سركشي به سقوط ميانجامد.
• اگر كمتر قول بدهي ، كمتر دروغ مي‌گويي.
• سخن بدون تفكر مثل تيراندازي بدون هدف‌گيري است.
• سخن‌ آينه روح است.
• جايي كه مي‌توني پس‌انداز كني خرج نكن و جايي كه خرج مي‌‌كني پس‌انداز نكن.
• اول همسايه را بشناس بعد خانه‌ات را بساز.
• ده هزار رودخانه به دريا مي‌ريزند ، اما دريا هيچوقت پر نمي‌شه.
• بهترين راه التيام زخم‌ها ،‌ اينه كه كه فراموششان كني.
• كور زود مي‌شنوه ، كر زود مي‌بينه
• شتر كوهان خودش را نمي‌‌بينه.
• چشم‌ها به خودشان اعتماد دارند، گوش‌ها به ديگران
• غنچه افتاده به شاخه بر نمي‌گرده.
• دوستي با يك مقام مثل نازكي كاغذه
• قوري پر صدا نداره، قوري نيمه پر ، پر سر و صداست.
• شكوه در‌ اين نيست كه هرگز نيافتي، بلكه در اونه كه هروقت افتادي بلند شوي
• هرچه بيشتر بدهي ، انتظار بيشتري دارند.
• طبل پر سر و صدا هيچي به جز هوا نداره.
• ثروتي كه در قلب هاست ، قابل دزديدن نيست.
• همان آتشي كه طلا را خالص مي‌كنه، حصير را مي‌سوزونه.
• مار سوراخ خودش را مي‌شناسه.
• نخ بدون سوزن نمي‌‌تونه بگذره، قايق بدون آب.
• زبان مثل چاقوي تيز مي‌مونه، طوري مي‌كشه كه خون نياد.
• زبان نرمه هميشه مي‌مونه، دندان سخته اما مي‌ريزه.
• چوب معبد از يك درخت نمي‌آيد.
• يك روز متولد مي‌شي ، يك روز هم مي‌ميري
• هيچ باغي بدون علف هرز نيست.
• آن‌هايي پيروز مي‌شوند كه باور دارند كه مي‌توانند.
• آن‌هايي كه شادند ، نمي‌دانند زمان چگونه مي‌گذره.
• اگر مادر نه پسر هم داشته باشد، هر كدام با ديگري فرق دارد.
• سه روز كه صبح زود بلند شوي مساوي يك روز زندگي توست.
• اگر خودت را بشناسي ديگران را هم مي‌‌شناسي ، چون قلب ، قلب را مي‌‌شناسد.
• آب هزار راه ميره ، اما به دريا ختم مي‌شه.
• ما صورت آدم‌ها را مي‌شناسيم نه فكر آن‌ها را
• چيزي كه با اشتياق آرزو كنيم به زودي باورش مي‌كنيم.
• كسي كه حرف ديگران را در گوشي به تو مي‌گه ، حرف تو را هم در گوشي به ديگران مي‌گه.
• كسي كه خانه‌اي شيشه‌اي دارد، نبايد به ديگري سنگ پرتاب كند.
• پول داشته باشي احساس مي‌‌كني اژدها هستي ، پول نداشته باشي احساس مي‌‌كني مثل كرمي.
• كلمات هوش آدم را نشان مي‌دهد ، اقدام معناي آن را.
• آدم احمق ، احمق تر از خودش را پيدا مي‌‌كنه، تا او را تمجيد كند.
• انسان ، دانايي را حتي از دشمن خود مي‌تواند بياموزد.
• دكتر عاقل هيچ وقت خودش را معالجه نمي‌كند.
• در همه كاري متعادل باش، حتي در خود متعادل بودن.
• پشت پرده هر ثروت هنگفتي ، يك جنايت است.
• با زمين خوردن زياده كه بچه ياد مي‌گيره راه بره.
• شكست هيچ گاه نمي‌آيد، مگر آن را قبول كني
• ثروت بيش از حد باعث طمع كاري مي‌شه.
• آدم دانا با توجه به اشتباه ديگران خودش را اصلاح مي‌كند.
• چيزهاي بزرگ آغاز كوچكي دارد.
• شنيدن كار گوش هاست ، اما گوش كردن كار ذهنه
• كسي كه جلو را نگاه نكند ، ‌عقب مي‌ماند.
• آنكه امروز مي‌افتد ممكنه فردا بلند شه.
• اميد كه پس زده شد قلب مريض مي‌شه.
• اگر به خودت اعتماد كني ، ديگران هم به تو اعتماد مي‌كنند.
• در تلاش بزرگ حتي شكست هم شكوهمند است.
• خوبه آدم مهم باشد ، اما مهم‌ اينه كه آدم خوب باشد.
• قضاوت روي فرد را از روي دشمنان و دوستان او انجام دهيد.
• مشكلات خود را به كسي كه نمي‌‌تونه كمك كنه ، نگو.
• لباس نواش خوبه،‌ دوست قديمي ‌‌اش خوبه.
كشور فيليپين زماني به "كاسه برنج" شهرت داشت و غذاي اصلي آن‌ها برنج بود كه هم اكنون نيؤ چنين است.
در شيب‌هاي تند كوهستان‌هاي شمال لوزون وسيع ترين جزيره فيليپين ، قوم‌ ايفوگائوس با مهارت و همت فراوان، كشتزاري خيره‌كننده از شاليزارهاي برنج پلكاني قابل آبياري به وجود آورده‌اند كه 000ر20 كيلومتر آب بند و 7000 كيلومتر ديواره‌هاي سنگي دارد.‌ اين مجتمع كه يكي از عجايب روزگار بوده ، بسيار ديدني است، سالانه بسياري از گردشگران خارجي را به خود جلب مي‌كند. فيليپينيها ضرب‌المثل هاي فراواني در مورد برنج دارند كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي‌شود:
- هرگز در تاريكي برنج نخوريد، زيرا روح شريري موسوم به مونو (شبح) را به خود جلب خواهيد كرد. حتي ممكن است روح شرير را فرو ببلعيد و خود را دچار بدبختي كنيد.
- اگر كسي در مصرف برنج اسراف كند يا آن را دور بريزد، دستش چلاق خواهد شد و هرگز روي فراواني و خوشبختي را نخواهد ديد.
- به گدا كه برنجي مي‌‌دهي ، آن را در ظرفي بگذار. اگر آن را در پيمانه بريزي ،‌ ذخاير برنج و مواد غذايي‌ات رو به كاهش خواهد نهاد.
- فنجان‌ اندازه گيري را هرگز سر و ته در تغار برنج قرار مده ، زيرا به برداشت محصولي‌اندك منجر خواهد شد.
- برنج را هرگز هنگام شب يا صبح زود عاريه يا به رايگان ندهيد. زيرا بد اقبالي به دنبال دارد، ولي شب مي‌توان برنج خريد.
- ريختن برنج بر سر زوجي كه تازه ازدواج كرده‌اند ، براي آن‌ها و نيز كسي كه‌ اين كار را مي‌كند ، خوشبختي مي‌آورد.
- برنج را بايد سه بار شست زيرا روال قديمي ‌ها هم همين بوده است.
- هنگام بدر (ماه كامل) و زماني كه آسمان بي ابر و پر ستاره است ، بهترين موقع براي كشت برنج است، زيرا برداشتي پربار را تضمين مي‌كند.
- در يكشنبه‌ها ، دوشنبه‌ها ، اولين روز ماه اوت و روزهايي كه تاريخ آن جفت است برنج كاري بدشگون است. چهارشنبه‌ها و جمعه هايي كه تاريخ آن فرد باشد براي برنج كاري بهترين‌ايام است و به محصولي پر پيمانه و دانه‌هايي سالم ميانجامد به ويژه اگر كشت برنج با ذكر ادعيه همراه باشد.
- كسي كه به كشت برنج مي‌پردازد بايد شكمش كاملاً سير باشد ،‌ اين باعث خوش اقبالي است و به روزها و ماه‌هاي پرباري منجر خواهد شد. برنج كاري كه تمام شد ، برنج كار بايد فرياد بلندي سر دهد.‌ اين بدان معناست كه بر شرايط نامساعد و وقايع پيش بيني نشده پيروز شده است.
- حالت انتظار برنج كاران براي فرارسيدن بخش خرمن با هيچ مرحله ديگري از دوره برنج كاري از كاشت تا برداشت ، قابل مقايسه نيست. برنج را بايد موقعي درو كرد كه شبنم و مه صبح گاهي هنوز برطرف نشده باشد.‌ اين كار براي مردم خوش اقبالي سريعي به همراه خواهد آورد.

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امام خمینی (ره)

تارنمای رسمی دفتر مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

تارنمای رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران- مانیل

سیری در ایران

خبرگزاری بین المللی قرآن

ايرانیان خارج از کشور

انتشارات بين المللی الهدی

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

بنیاد اندیشه اسلامی

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

خبرگزاری تقریب

بنیاد سعدی

شبکه مجازی آستان

Philippines Department of Tourism

Philippine eLib

سایت های فرهنگی، هنری و سرگرمی
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 6014
Visitorsofday : 504
Visitorsofpage : 1844009
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 2.5571

صفحه اصلی|ايران|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت